بازدید کننده محترم،

شما دراین صفحه می توانید اطلاعات فنی محصولات شرکت کابلشو رحیل را دانلود و مشاهده نمایید. برای دریافت کاتالوگ هر محصول، روی لینک مرتبط با آن کلیک کنید.

دانلود اطلاعات فنی کابلشوهای آلومینیومی استاندارد DIN

دانلود اطلاعات فنی مفصل های آلومینیومی استاندارد DIN

دانلود اطلاعات فنی کابلشوهای بی متال تک سوراخ

دانلود اطلاعات فنی کابلشوهای مسی استاندارد DIN

دانلود اطلاعات فنی کابلشوهای مسی استاندارد

دانلوداطلاعات فنی مفصل های مسی استاندارد

دانلود اطلاعات فنی مفصل های مسی استاندارد DIN

دانلود اطلاعات فنی ترمینال ها و سرسیم ها